ARBEJDSMETODE

Corbis-42-20041925

Min arbejdsmetode er den klassiske:

Analyse – Planlægning – Gennemførelse - Opfølgning

 
Analyse:
hvordan arbejder lederen, sælgeren, teamet aktuelt med at opnå salgs- eller servicemålene?
 
Planlægning:
Med udgangspunkt I analysereseltatet udarbejdes mål og en tilhørende handlingsplan
 
Gennemførelse:
Ved information, undervisning, øvelser og måske sambesøg trænes “den nye” adfærd.
 
Opfølgning:
Her vurderes efterfølgende den blivende effekt og resultaterne af “den nye” adfærd.

 


 
img82