REFERENCER


Artha Holding A/S, Adm. Direktør Jan Severin Sølbæk
Jeg har tidligere i Danica Pension arbejdet sammen med Steffen Schou-Jensen fra No Man´s Land. Jeg var dengang, som nu, meget imponeret over den måde, hvorpå Steffen kan åbne øjnene op for samarbejdspartnere, så de forstår og ser selvfølgeligheder fra en ny vinkel i arbejdet med salg.
Jeg har i Artha arbejdet sammen med Steffen omkring salg i vort selskab, og vi fik sammen bragt bevidsthed, fælles referencer og forståelse, og accept af mål i Artha på en ny og spændende måde i forhold til vores kunderådgivere.
Resultatet har været overbevisende målt på økonomi, bedre behovsafdækning af klienter og glæde ved arbejdet i Artha. Vi har i processen måtte sige farvel til kollegaer, som ikke var enige i den fælles nye virkelighed, og velkommen til nye kollegaer, hvilket har skabt stor energi i selskabet.
 
Jeg kan på det varmeste anbefale et samarbejde med Steffen Schou-Jensen fra No Man´s Land.

Danica Pension, Direktør Jesper Winkelmann
Vores allerbedste forhandlere på btb-markedet bliver jævnligt udfordret og inspireret af Steffen. Det er stærkt motiverende og skaber særdeles gode salgsresultater.
Steffen har en formidabel evne til at fastholde den enkelte sælgers fokus på egen udvikling, også når det gør "ondt" - her er ingen spring over gærdet, der hvor det er lavest.

Metz A/S – firma- og reklamegaver, Adm. Direktør Claus Hedegaard
Som gazellevirksomhed, kåret af Børsen for tredje år i træk, er det for os afgørende hele tiden at optimere vores ressourcer. Vi arbejder selv efter principperne: Præciser formålet, analyser modtagersituationen, kortlæg mulighederne og vær kreativ. Her har Steffen inspireret os med brugen af ”den varme stol” og udfordret os på vores adfærd ved hjælp af typeværktøjet Enneagrammet for at sikre, at vi hele tiden er skarpe på vores principper.


Sampension - Kunderådgivningschef Peter Østergaard og Kunderådgivningschef Johnny Vesti Mørch
I Sampension har vi videreudviklet vores rådgivningskoncept til også at omfatte ”vend skærm” rådgivning.
Det betyder, at vi gennemfører en telefonisk rådgivning hvor vores kunder, via et link, kan se rådgiverens skærm. Vi valgte at bruge Steffen til at undervise vores kundecenter forinden lanceringen, således at vi er sikre på at gribe rådgivningen bedst muligt an.
Steffen har gennemført undervisningen af det samlede kundecenter og har endvidere arbejdet personligt med hver enkelt medarbejder. Det har betydet, at vores medarbejdere nu kan anvende vores rådgivningskoncept på en indlevende og personlig måde, til glæde for vores kunder. Vi er derfor glade for samarbejdet med Steffen som har tilført målbar værdi til Sampension.


Schantz, Vice President Thomas Nehring
I Schantz udvikler og implementerer vi markedets mest innovative systemer til den finansielle sektor. Vi oplever i forbindelse med systemimplementeringer løbende at vores kunder også ønsker at øge medarbejdernes personlige kompetencer indenfor salg, personlig rådgivning og kundeservice.
Steffen er, med sin baggrund fra den finansielle sektor, et oplagt valg til opgaven og løser uddannelses- og træningsopgaverne med særdeles gode resultater. Vi er i Schantz glade for samarbejdet og giver Steffen vores bedste anbefalinger..


PenSam, Kundeservicechef Karina Juul Jensen
I PenSam arbejder vi til stadighed på at forstå, og på at servicere vores kunder bedst muligt.
Og for at styrke denne udvikling har vi haft behov for at træne og udvikle vores kundeforståelse og vores kommunikationsevner.
Til at hjælpe os med denne udvikling har vi haft et fantastisk samarbejde med Steffen Schou-Jensen fra No Man´s Land, som med indlevelse og humor har fået os til at se os selv i en helt ny rolle, til gavn og glæde for både vores kunder og for os selv.


BIL Danmark, Filial af Banque Internationale á Luxembourg, CEO Stig Foss

Med risiko for at det  lyder  som en kliché, forsøger  vi hver dag at hjælpe vores kunder med at få opfyldt deres drømme.
Vores metier er finansiel planlægning og formueforvaltning som i forening med håndtering af vores kunders øvrige daglige økonomi bidrager til, at de kan fokusere på det de brænder for.
Vi forsøger konstant at løfte niveauet for det vi brænder for – at have og at få nye begejstrede kunder !!
 
I denne proces er det nødvendigt, indimellem at spørge sig selv, om det vi laver rent faktisk er værd at gøre og sat lidt på spidsen, om det er vigtigere end vigtigt.
 
Steffen har hjulpet os gennem processen, og med sin fantastiske evne til at få stillet de rigtige spørgsmål, har han synliggjort, at det vi gør er værd at gøre.
Steffen har undervejs positivt  involveret samtlige kollegaer i arbejdet, og hermed været med til at sikre en bred forankring af resultaterne.
 
Vi er overordentligt glade for samarbejdet med Steffen og hans virksomhed No Mans Land.Profectius, Finn Bøye Nielsen, professionelt bestyrelsesmedlem
I mine bestyrelsesopgaver hvor jeg særligt arbejder med forretnings- og strategiudvikling oplever jeg ofte at vejen fra virksomhedens maskinrum og ud på de nye værdiskabende landeveje bliver blokeret af organisationers forskrækkelse over at skulle præstere på en ny måde hvilket ofte er kravet hvis man ønsker at vækste i et vigende marked.

I vores arbejde med at løsne op for sådanne forskrækkelser har jeg med stor glæde benyttet mig af Steffen der med sin enkle tilgang til det gode salgsarbejde formår at bearbejde udfordringerne på et jordnært og tillidsskabende plan.

Med sin passion for salg formår han at komme bag om det enkelte menneske, dette uanset om der er tale om mennesker i etablerede og fastlåste roller, eller senest som uddannelse af helt unge og flyvefærdige studenter der står på tærsklen til deres fremtidige sælgerliv.

Steffen formår med enkle værktøjer at tydeliggøre værdien i den klassiske EFU model (Egenskaber, Fordele og Udbytte) hvor modellen af mange sælgere, hvis virksomheder befinder sig i en stadigt mere gennemsigtig verden ofte opleves som ”En Forgæves Udflugt”…

Jeg giver Steffen mine bedste anbefalinger.
 


 
img82